{ wktir.katowice.pl }

Ach, kawiarnie paryskie na zalanych zgiełkiem uliczkach, zapraszające do środka...
Skromnie udekorowane światłem, zza zamglonych szyb wyglądające na świat.
Kto nigdy w takiej kawiarni nie pił o poranku, ten nie wie czym tak naprawdę jest francuski poranek.

kierunki studiów Katowice

            Z każdym rokiem Katowice stają się coraz bardziej nowoczesnym miastem, stawiającym na rozwój oraz polepszanie oferty edukacyjnej. Są one silnym ośrodkiem akademickim, oferującym kształcenie tech­nicz­ne, eko­nomicz­ne, medycz­ne, ar­ty­stycz­ne, hu­ma­nistycz­ne, społecz­ne, ad­mi­nistracyj­ne, fi­lologicz­ne, tu­rystycz­ne oraz przy­rod­ni­cze.

            Najbardziej popularnymi uczelniami publicznymi są tutaj m.in. Uniwersytet Śląski, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Aka­de­mia Eko­nomicz­na im. K. Ada­miec­kie­go, czy też Śląski Uniwersytet Medyczny. Chcąc poznać wszystkie kierunki studiów jakie oferują Katowice, warto wejść na stronę internetową http://studia-katowice.opinieouczelniach.pl/. Znajdują się tam m.in. informacje ogólne o tym mieście, jego symbolicznych miejscach wartych odwiedzenia oraz wydarzeń kulturalnych, na które warto się wybrać. Ponadto, administratorzy podpowiadają jak w Katowicach można spędzić wolny czas, w szczególności gdy jest się ciekawym życia, aktywnym studentem.