{ wktir.katowice.pl }

Ach, kawiarnie paryskie na zalanych zgiełkiem uliczkach, zapraszające do środka...
Skromnie udekorowane światłem, zza zamglonych szyb wyglądające na świat.
Kto nigdy w takiej kawiarni nie pił o poranku, ten nie wie czym tak naprawdę jest francuski poranek.

Program leczenia zakupoholizmu kobiet

Leczenie zakupoholizmu to proces długi i skomplikowany, który powinien być oparty przede wszystkim na wnikliwej analizie profilu psychologicznego uzależnionej kobiety, ustaleniu bodźców, które ją motywują do kupowania i opiniach rodziny odnośnie jej zachowania. Dla terapeutów z Prywatnego ośrodka terapii uzależnień AGNUS te trzy wytyczne stanowią podstawę do ustalenia indywidualnego programu leczenia danej pacjentki. Terapia ma pomóc kobietom w samodzielnym pokonywaniu pokusy kupowania i uświadomieniu im, że do niwelowania stresu, lepszej samooceny czy samopoczucia nie potrzebują zakupów.