{ wktir.katowice.pl }

Ach, kawiarnie paryskie na zalanych zgiełkiem uliczkach, zapraszające do środka...
Skromnie udekorowane światłem, zza zamglonych szyb wyglądające na świat.
Kto nigdy w takiej kawiarni nie pił o poranku, ten nie wie czym tak naprawdę jest francuski poranek.

Technologia - DrewHome

Szkieletowe budownictwo drewniane to bardzo popularna ostatnio forma stawiania budowli i to nie tylko z przeznaczeniem mieszkaniowym, ale także instytucjonalnym i biurowym. Dzieje się tak po części dlatego, że czas trwania samego procesu budowy tego typu obiektu jest w porównaniu z tak zwanymi technologiami tradycyjnymi dużo krótszy. Pod adresem http://www.drewhome.com.pl/technologia można odnaleźć opis procesu powstawania budowli wraz z rysem historycznym oraz krótką analizą porównawczą dotyczącą zalet i wad takiej metody wznoszenia budynków.